Planet Ubuntu-be.org

No planet content available.

Login

Aanmelden op deze website doe je met een Launchpad account.

Als je nog geen launchpad account hebt, zul je uitgenodigd worden om er een aan te maken bij je eerste aanmelding.

Als je reeds op deze site had geregistreerd voor de installatie van de Launchpad integratie, kies er dan voor om je manueel aan te melden en de https://login.launchpad.net OpenID identiteit aan je account toe te voegen.

Alle Ubuntero's die bloggen of schrijven over Ubuntu, vrije software en Linux in België kunnen zich toevoegen aan deze Planet. Om je feed(s) toe te voegen moet je je eerst registeren op Lauchpad en lid worden van het Ubuntu-be.org Planet Team. Als je bent toegelaten in het team kan je je feed(s) toevoegen op het Planet-feeds gedeelte op de pagina met account intellingen. Indien nodig, zorg je ervoor dat je een gefilterde feed opgeeft zodat er geen ongerelateerde inhoud verschijnt.

Social Networks